ยุคสมัยและวิธีการทางประวัติศาสตร์ (๒)

9 ก.พ.

การนับเวลาในระบบจันทรคติ

จันทรคติ หมายถึง วิธีนับวันและเดือนโดยยึดถือเอาดวงจันทร์เป็นหลัก

การนับวันทางจันทรคติ นับเป็นวันขึ้นกี่ค่ำวันแรมกี่ค่ำ หรือ ที่เราเรียกว่า การนับดิถี การนับแบบนี้เกิดจากคนโบราณสังเกตดวงจันทร์เปลี่ยนแปลไปในแต่ละคืน ว่าเปลี่ยนไปจากคินก่อนๆอย่างไร และเปลี่ยนหมุนเวียนไปในลักษณะใด

เดือนตามจันทรคติ มี๑๒เดือน ได้แก่ เดือนอ้าย เดือนยี่  เดือน๓…..ไปจนถึงเดือน๑๒ เริ่มต้นเดื่อนในวันขึ้น ๑ค่ำ แต่สิ้นสุดเดือนต่างกัน ๒ แบบคือ

-เดือนคี่(เดือนอ้าย,เดือน๓.๕.๗.๙.๑๑) สิ้นสุดเดือนในวันแรม ๑๔ค่ำ

-เดือนคู่(เดือนยี่,เดือน๒.๔.๖.๘.๑๐.๑๒) สิ้นสุดเดือนในวันแรม ๑๕ค่ำ   

เดือนเต็ม-เดือนขาด   เดือนคู่มีข้างขึ้น ๑๕ วัน ข้างแรม ๑๕ วัน รวมแล้วีวันครบ ๓๐ วัน เรียกเดือนเต็ม ส่วนเดือนคี่มีข้างขึ้น ๕ วัน ข้างแรม ๑๔ วัน รวมแล้วได้ ๒๙ วัน เรียกเดือนขาด

ปีธิกมาส หมายถึงปีที่มีเดือนแปดสองหน คือ เพิ่มเดือน ๘ หลังไว้ต่อจากเดือน ๘ แรก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: