ยุคสมัยและวิธีการทางประวัติศาสตร์ (1)

8 ก.พ.

 เวลากับประวัติศาสตร์

 ประวัติศาสตร์ หมายถึง การที่เราศึกษาเรื่องราวของสังคมมนุษย์ในอดีต เพื่อนำมาอธิบาย

 เวลา เป็นสิ่งที่กำหนดให้รู้ว่า เรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อได เกิดมาแล้วนานเพียงใด และสิ้นสุดลงมื่อได

ยกตัวอย่างเช่น   ตอนเช้า     7.00 น.    วันที่ 1      เดือนมีนาม         เป็นต้น

ตามปกติคนเรานั้นจะแบ่งเวลาคร่าวๆ ออกเป็น 3 ส่วน คือ

-อดีต คือ ช่วงเวลาที่ล่วงเลยมาแล้ว

-ปัจจุบัน คือ เวลาที่เกิดในตอนนี้

-อนาคต คือ เวลาที่ยังไม่มาถึง

กานับเลาและศักราช  (การนับเวาในระบบสุริคติ)

สุริยคติ หมายถึง วิธีนับวันและเดือนเอาตำแหน่งดวงอาทิย์เป็นหลัก อย่าเช่น วันที่ 1.2.3.4.5..ไม่เกินวันที่ 31   เดือนทางสุริคติมี 12 เดือน ได้แก่ มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

เดือนที่ลงท้ายด้วยคม มี 31 วัน เดือนที่ลงท้ายด้วย ยน มี 30 วัน ส่วนกุมภาพันธ์ตามปกติจะมี 28 วัน รวมทั้งปีได้ 365 หรือปี ปกติสุรทิน

ในเวา 1 ปีโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา 365วัน เศษ1 ส่วน 4 วัน ไอ เศษ 1 ส่วน 4 เมื่อครบ 4 ปี ก็จะได้เพิ่มอีก 1 วัน แล้วนำไปเพิ่มในเดือน กุมภาพันธ์ ทำให้ เดือนกุมภาพันธ์ มี 29 วัน ในทุกๆ 4 ปี เราเรียกปีนั้นว่า ปีอธิกสุรทิน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: