เว็บเคมีฟิสิกัล

13 ธ.ค.

ให้ความรู้และบทบรรยายวิชาเคมีฟิสิกัลเนื้อหาบทเรียนวิชาเคมีควอนตัม (CM343)เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎีของพลังค์ว่าด้วยคลื่นแสงและการแผ่รังสีของวัตถุดำ ทฤษฎีของไอน์สไตน์เกี่ยวกับปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กทริก ทฤษฎีของโบห์รว่าด้วยโครงสร้างอิเล็กตรอนของไฮโดรเจนอะตอมและแนวคิดทาง

ควอนตัมของนักวิทยาศาสตร์ท่านอื่นๆ เช่น หลุยส์ เดอ เบรย, ไฮเซนเบิร์ก, ชโรดิงเงอร์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: